xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 02.01.2023 ĐẾN NGÀY 06.01.2023

Ngày 02-01-2023 - Lượt xem: 34

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 02.01.2023 ĐẾN NGÀY 06.01.2023

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 1)

THỨ HAI (02.01)

Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023.

THỨ BA (03.01)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng dự chào cờ đầu tháng (Tất cả công chức, viên chức, người lao động cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở TNMT. Sau đó làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ TƯ (04.01)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ NĂM (05.01)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ SÁU (06.01)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TNMT. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’, Các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP.02-06.01.23.docx_20230102161439.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 625
Đã truy cập: 1625738
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.