xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 15.8.2022 ĐẾN NGÀY 19.8.2022

Ngày 14-08-2022 - Lượt xem: 53

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 14  tháng 8  năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 15.8.2022 ĐẾN NGÀY 19.8.2022

THỨ HAI (15.8)

- 7 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 10 giờ 25', Cấp uỷ chi bộ làm việc với Ban Thường vụ đảng uỷ. Điểm tại phòng họp số 02 Sở TN&MT

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan; đ/c Nhã công tác Cần Thơ làm việc với Cảng vụ hàng hải về gia hạn phương án an toàn tổ chức thi công trạm quan trắc Sông Hậu.

THỨ BA (16.8)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 14 giờ 00’, đ/c Sử, Nhã dự triển khai các Quyết định bổ nhiệm lại công chức, viên chức. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT

THỨ TƯ (17.8)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00' đ/c Sử kiểm tra tiến độ thi công trạm quan trắc nước mặt Sông Hậu (cả ngày)

- 13 giờ 00', đ/c Nhã làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (18.8)

- 08 giờ 00' LĐTT tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Tổng cục Môi trường) (2 ngày)

THỨ SÁU (19.8)

- 08 giờ 00' LĐTT tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Tổng cục Môi trường).

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 32_(TTQT) từ ngày (15.8-19.8-2022).docx_20220814202606.docx

Đang online: 6
Hôm nay: 1933
Đã truy cập: 835401
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.