xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 13.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022

Ngày 13-06-2022 - Lượt xem: 4

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày  13  tháng 6  năm 2022

                       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 13.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022

THỨ HAI (13.6)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ BA (14.6)

- 09 giờ 00', LĐTT họp quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (viên chức Trung tâm tham dự)

- 13 giờ 00' Đ/c Sử làm việc với Phòng QLĐT Tp. Ngã Bảy

THỨ TƯ (14.6)

- 07 giờ 00', Đ/c Trường làm việc tại Công ty Trí Hưng (tiếp đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (9.6)

- 08 giờ 00', Đ/c Sử làm việc với Ban QLDA, nhà thầu Đại Nam về tiến độ triển khai gói thầu nước mặt

LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU (10.6)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác] thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 23 (TTQT) từ ngay (13.6-17.6-2022).docx_20220613075408.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 150
Đã truy cập: 668263
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.