xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CƠ QUAN (Từ ngày 02/7/2022 đến 10/7/2022)

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 7

Cập nhật lần cuối: Lúc 16 giờ 45, ngày 06/7/2022

THỨ BẢY         02/7

- Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ trực cơ quan.

CHỦ NHẬT         03/7

- Trưởng phòng Hành chính và Quảng cáo trực cơ quan.

THỨ HAI            04/7

         

- 6 giờ 30’, Ban Giám đốc, viên chức và người lao động cơ quan Chào cờ đầu tháng. Điểm tại Đài.

- 7 giờ 30’, Giám đốc dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đến ngày 06/7).Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 17 giờ, Phòng Sản xuất chương trình họp phòng. Điểm tại phòng làm việc tầng 5.

THỨ BA              05/7

- 8 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự họp trực tuyến Chính phủ với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.  

- 13 giờ 30’, Phòng Thư ký biên tập họp phòng. Điểm tại phòng làm việc tầng 5.

THỨ TƯ              06/7

            - 7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Hoàng Vinh (Út Hiền cùng bộ phận hành chính cùng dự) tiếp đoàn Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại phòng họp tầng 6.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Điểm tại Tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

            - 14 giờ, Phó Giám đốc Lê Hoàng Vinh họp lệ Chi bộ Kỹ thuật. Điểm tại phòng họp tầng 6.

THỨ NĂM          07/7

- 6 giờ 30’, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự Lễ ra mắt mô hình thí điểm Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Tại chợ Vị Thanh, Phường 3, Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Hoàng Vinh dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và Tổng kết Tháng Công nhân năm 2022. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội thảo Thúc đẩy Chuyển đổi số Phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 8 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Ủy quyền Trưởng Phòng Hành chính và Quảng cáo dự Hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ SÁU            08/7

- 7 giờ 30’, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự họp Ban Tổ chức Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang năm 2022 và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc họp lệ Chi bộ Hành chính. Điểm tại phòng họp tầng 6.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Lê Hoàng Vinh  dự Hội nghị trực tuyến với địa phương phát động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’, Giám đốc (Tấn Cường cùng dự) họp Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

            - 15 giờ 30’, Phó Giám đốc: Thái Hoàng Hinh, Lê Hoàng Vinh (Thanh Nhã, Thanh Tú, Thanh Thiên, Minh Thiện, Tuyết Anh, Cẩm Nguyên cùng đi) họp bàn về công tác phối hợp thực hiện chương trình “Thương lắm Miền Tây”. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh Bạc Liêu.

THỨ BẢY         09/7

- 8 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh họp lệ Chi bộ Nội dung. Điểm tại phòng họp tầng 6.

- Trưởng phòng Thư ký biên tập trực cơ quan.

CHỦ NHẬT         10/7

- Ông Phạm Kiến Trúc, Phó Trưởng phòng Truyền thông số trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 2608
Đã truy cập: 712989
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.