xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC (Từ ngày 27-30/6 đến ngày 01/7/2022)

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 2

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 27-30/6 đến ngày 01/7/2022)

Thứ; ngày trong tuần

Nơi làm việc

Nội dung

Thứ Hai
27/6

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     
     

Thứ Ba
28/6

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h30

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

16h00

PH Sở

GĐ họp BCH.

13h00

TT CNTTT

Các PGĐ làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư
29/6

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
30/6

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Thứ Sáu
01/7

Sáng

7h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

     

Chiều

13h00

TT CNTTT

BGĐ làm việc tại cơ quan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tuan 26 - LĐTT 27.6 - 01.7.2022.docx_20220627082232.docx

Đang online: 6
Hôm nay: 626
Đã truy cập: 668739
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.