xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 30.01.2023 ĐẾN NGÀY 03.02.2023 Điều chỉnh lần 1

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 38

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 01  tháng 02  năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 30.01.2023 ĐẾN NGÀY 03.02.2023

Điều chỉnh lần 1

THỨ HAI (30.01)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (31.01)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (01.02)                                                                                         

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00', Đ/c Sử, Nhã làm việc với Công ty Vemddim về đấu nối điện trạm quan trắc không khí.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (02.02)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’, đ/c Sử họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 15 giờ 30’, đ/c Sử  họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ SÁU (03.02)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác thì làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nhã học Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến hết tuần

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 05_DC1(TTQT) từ ngày 30.01-03.02-2023).docx_20230201073602.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 3465
Đã truy cập: 1674889
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.