xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 28.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.12.2022

Ngày 28-11-2022 - Lượt xem: 53

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 28  tháng 11  năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 28.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.12.2022

THỨ HAI (28.11)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (29.11)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00', Đ/c Nhã làm việc với Công ty VEMEDIM xin đấu nối điện trạm quan trắc không khí KCN sông Hậu.

- 10 giờ 00’, đ/c Sử họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’đ/c Sử  họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP.  Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (30.11)                                                                                         

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, đ/c Sử họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 14 giờ 30’, đ/c Sử  họp xếp loại đảng viên năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT

THỨ NĂM (01.12)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (02.12)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, đ/c Sử  họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác thì làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nhã học Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến hết tuần

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 47_(TTQT) từ ngày 28.11-02.12-2022).docx_20221128084232.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 922
Đã truy cập: 1382792
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.