xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020

Ngày 26-05-2021 - Lượt xem: 2

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

Ngày

20/01/2020

Giám đốc: Dự họp mặt nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, tại HT. UBND huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Dự họp giao ban công tác y tế dự phòng, tại HT. TTYT Dự phòng tỉnh Hậu Giang.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

Ngày

21/01/2020

Giám đốc: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

PGĐ: Bs Hoàng: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

PGĐ: Bs Thiện: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

PGĐ: Bs Soi: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

PGĐ: Bs Thiện: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

Ngày

22/01/2020

Giám đốc: Viếng bia tưởng niệm, tại Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày

23/01/2020

29 tết

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp:  TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Thứ 6

Ngày

24/01/2020

30 tết

Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Thứ 7

Ngày

25/01/2020

Mùng 01 tết

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Chủ nhật,

Ngày

26/01/2020

Mùng 02 tết

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Thứ 2

Ngày 27/01/2020

Mùng 03 tết

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Thứ 3

Ngày 28/01/2020

Mùng 04 tết

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Thứ 4

Ngày

29/01/2020

Mùng 05 tết

Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.

PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.

Thứ 5

Ngày

30/01/2020

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Họp báo sau Tết, tại Sở Y tế.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày

31/01/2020

Giám đốc: Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại HT. Lớn huyện ủy Vị Thủy.

PGĐ: Bs Hoàng: Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại HT. Lớn huyện ủy Vị Thủy.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:     

  - UBND huyện;

  - BGĐ đơn vị;

  - Các khoa, phòng;

  - Lưu VT.

                                                            

Phòng TCCB

Lê Văn Du

 


Đang online: 2
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 585648
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.