xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày 29-11-2022 - Lượt xem: 25

 

STT HỌ VÀ TÊN THỜI GIAN
CÔNG TÁC
1 BÙI DUY HINH 1945 - 1946
2 TRẦN NGỌC ẨN 1947 - 1948
3 LỮ HỮU ĐỂ 1949 - 1950
4 QUÁCH HIANGF ĐIẾC 1951 - 1960
5 LÊ VĂN THUYỀN 1961 - 1964
6 LỮ HỮU ĐỂ 1965 - 1972
7 LƯU GIÁC NGỘ 1972 - 1975
8 HUỲNH VĂN BÉ 1975 - 1977
9 NGUYỄN THANH NHÀN 1977 - 1979
10 NGUYỄN HỒNG NHUNG 1979 - 1981
11 NGUYỄN THANH SƯƠNG 1981 - 1985
12 NGUYỄN VĂN LẸ 1985
13 NGUYỄN VĂN XÊ 1986
14 HỒ TẤN VĨNH 1986 - 1989
15 NGUYỄN PHI LONG 1989
16 NGUYỄN VĂN ĐEN 1989 - 1992
17 TRẦN VĂN THẮNG 1992
18 NGUYỄN PHI LONG 1992 - 1993
19 PHẠM VĂN CHIẾN 1993 - 2000
20 NGUYỄN VĂN MẾN 2000 - 2003
21 LÊ VĂN NHÃ 2003 - 2006
22 TRƯƠNG VĂN QUỐC 2006 - 2008
23 DƯƠNG VĂN DŨNG 2008 - 2011
24 HỒ VĂN HẬU 2011 - 2014
25 PHẠM CHẾ LINH 2014 đến nay

Đang online: 3
Hôm nay: 1864
Đã truy cập: 1387566
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.