xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 10

STT

Họ và tên

Sinh năm

Chức vụ

Ngày tháng năm

01

BÙI DUY HINH

BÍ THƯ

1946 - 1948

02

TRẦN VĂN XƯA

19149 - 1951

03

PHẠM VĂN KHOÁI

1927

1952 - 1954

04

NGUYỄN THÀNH LẬP

1912

1955 - 1956

05

PHẠM VĂN HỘI

1957

06

NGUYỄN VĂN THANH

1958

07

PHẠM VĂN KHOÁI

1927

1959 - 1961

08

NGUYỄN THẤT SƠN

1936

1962 – 1966 - 1969

09

ĐINH PHƯỚC HẬU

1917

1963

10

HOÀNG KIM LONG

1927

1964

11

HUỲN VĂN TÂN

1964

12

LÊ VĂN THỦ

1928

1971

13

NGUYỄN VĂN LƯỢM

1942

1973

14

NGUYỄN VĂN NHƯỜNG

1974

15

LÊ VĂN BẢO

1930

1975

16

LÊ VĂN TÂM

1976

17

NGUYỄN THÀNH VĂN

1977

18

LÊ VĂN NHƠN

1937

1978 - 1979

19

NGUYỄN VĂN THÀNH

1937

1980

20

LƯU GIÁC NGỘ

1981

21

CHỦ TỊCH

1972 - 1975

22

TRẦN NGỌC ẨN

CHỦ TỊCH

1947 – 1978

23

LÊ HỮU DỂ

1945

CHỦ TỊCH

1949 – 1950 – 1965 - 1972

24

NGUYỄN HỒNG NHUNG

CHỦ TỊCH

1977 - 1978

25

NGUYỄN THANH SƯƠNG

CHỦ TỊCH

1979 - 1981

26

VÕ VĂN NHÀN

1940

BÍ THƯ

1981-1982-1990-1991

27

NGUYỄN THÀNH THÂN

1940

BÍ THƯ

1982 - 1983

CHỦ TỊCH

1981 - 1982

28

PHAN VĂN HÓN

1937

BÍ THƯ

1983 - 1987

29

VĂN MINH HÓA

1947

BÍ THƯ

1987 - 1990

30

DƯƠNG VĂN LÂM

1957

BÍ THƯ

1992 - 1993

CHỦ TỊCH

1987- 1992-1997-2000

31

LÊ VĂN THAO

1956

BÍ THƯ

1993 - 1995

CHỦ TỊCH

1992 - 1993

32

DƯƠNG MINH HIẾU

1956

BÍ THƯ

1995 – 1996-1997-1999

CHỦ TỊCH

1993 - 1995

33

TRƯƠNG THANH BÌNH

1963

BÍ THƯ

1999

34

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

1952

BÍ THƯ

1999 - 2000

CHỦ TỊCH

1995 - 1997

35

PHẠM VĂN HỞ

1940

BÍ THƯ

2000 - 2001

36

DƯƠNG VĂN BÉ

1953

BÍ THƯ

2001 - 2005

37

NGUYỄN TRUNG NAM

1948

CHỦ TỊCH

1982 - 1985

38

LA THANH XUÂN

1936

CHỦ TỊCH

1985 - 1987

39

NGÔ VĂN TÂM

1957

BÍ THƯ

2005 – 2007 - 2009

40

TRẦN MI N H NHƯ

1961

BÍ THƯ

2002 - 2004

41

NGUYỄN CANG

1964

Q. CHỦ TỊCH

4/2004 – 6/2004

42

TRẦN QUỐC KHỞI

1969

CHỦ TỊCH

6/2004 – 3/2005

43

LÊ MINH THÔNG

1965

CHỦ TỊCH

7/2005 – 12/2006

44

LÊ VĂN NHÂN

1977

CHỦ TỊCH

1/2007 – 12/2009

45

DƯƠNG MINH TRUYỀN

1977

CHỦ TỊCH

12/2009 – 6/2021

46

LÊ HOÀNG KHIÊM

1977

BÍ THƯ

2009 – 6/2021

47

LÊ THANH TÚ

1980

BÍ THƯ

6/2021 ĐẾN NAY

48

LÊ VĂN ĐẠT

1968

CHỦ TỊCH

6/2021 – 10/2022

49

TRẦN THANH MỘNG

1978

CHỦ TỊCH

10/2022 ĐẾN NAY


Đang online: 2
Hôm nay: 1869
Đã truy cập: 1387571
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.