xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy

Ngày 11-09-2021 - Lượt xem: 44

UBND thành phố vừa có Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị: Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Đài truyền thanh, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS HCM, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Luật gia thành phố. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

                                                                             Diễm Hương


Đang online: 1
Hôm nay: 73
Đã truy cập: 568960
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.