xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh

Ngày 05-07-2021 - Lượt xem: 61

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, quán triệt và thực hiện kịp thời chủ trương phòng chống dịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 159/QĐ-SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng; tham gia Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh tiến hành kiểm tra đối với 38 các cơ sở và các hộ kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và  20 cơ sở lưu trú.

Đoàn kiểm tra đang kiểm tra cơ sở

Kết quả kiểm tra: các cơ sở và các hộ kinh doanh dịch vụ karaoke tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; phần lớn các các cơ sở và các hộ kinh doanh hoạt dộng lưu trú có ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên các biện pháp thực hiện vẫn còn thiếu so với quy định, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở lưu trú (Trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, cài đặt và kích hoạt lại ứng dụng NCOVI, Bluezone, khai báo y tế qua mã QR CODE, đăng ký vào hệ thống an toàn COVID-19). Qua đó, đã giúp cho các tổ chức, cá nhân ý thức chấp hành thực hiện phòng, chống dịch theo quy định, nhằm bảo vệ an toàn trong hoạt động kinh doanh và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa chống dịch, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế”.

                                                                                Thanh tra Sở


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 2640
Đã truy cập: 468815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.