xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở đối với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở

Ngày 22-10-2021 - Lượt xem: 30

Ông Lê Công Khanh – Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng đoàn Kiểm tra và thành viên Đoàn làm việc tại đơn vị Bảo tàng tỉnh

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang đã thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở theo Quyết định số 183/QĐ-SVHTTDL ngày 20/9/2021 của Giám đốc Sở VHTTDL. Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 03 phòng chuyên môn gồm: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao; Văn phòng Sở; phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Thư viện và Bảo tàng tỉnh. Ông Lê Công Khanh - Giám đốc Sở VHTTDL làm Trưởng đoàn; Ông Trần Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL làm Phó Trưởng đoàn.

          Tại buổi làm việc, đại điện các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở từ đầu năm đến nay. Trên cơ sở các nội dung báo cáo và kiểm tra thực tế tại các đơn vị, từng thành viên Đoàn kiểm tra đã nêu những mặt làm được, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian của từng đơn vị.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị. Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung, lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị mình: công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; việc triển khai, tuyên truyền, quán triệt các văn bản hiệu quả; việc công khai, minh bạch tài chính được thực hiện nghiêm túc; việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở rõ ràng, cụ thể;… Tuy nhiên một số đơn vị cũng gặp khó khăn như: Đơn vị Bảo tàng tỉnh trụ sở chật hẹp, cơ sở vật chất chưa đảm bảo nhu cầu làm việc; một số viên chức ở các đơn vị trình độ chuyên môn còn hạn chế; việc cập nhật thông tin trên phần mềm Quản lý công chức, viên chức ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức;…

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn đã ban hành Thông báo kết luận và yêu cầu các đơn vị báo cáo giải trình các vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục.

Nhìn chung qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã cơ bản nắm được tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc và kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, phát huy những kết quả nổi bật trong thời gian tới.

          T.Luyến


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 8
Hôm nay: 987
Đã truy cập: 561862
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.