xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kiểm tra, đánh giá nội bộ mô hình sản xuất cây khóm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP

Ngày 09-11-2021 - Lượt xem: 31

Vừa qua, ngày 05 tháng 11 năm 2021 Ban chủ nhiệm dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát triển vùng chuyên canh Khóm ở Hậu Giang” đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ nội dung sản xuất cây khóm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại 02 hợp tác xã tham gia dự án là HTX Thạnh Tiến và HTX Thạnh Thắng.

Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ đã làm việc với các hộ tham gia dự án, tiến hành đánh giá hồ sơ, biểu mẫu, việc ghi chép nhật ký và đánh giá việc khắc phục và hoàn thiện cơ sở vật chất bắt buộc theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Ngoài ra, đoàn kiểm tra đánh giá thực tế sản xuất khóm của nông hộ, việc tuân thủ quy trình canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Hướng dẫn nông hộ việc xử lý và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Kiểm tra, đánh giá việc ghi chép nhật ký sản xuất và hồ sơ GlobalGAP của HTX Thạnh Tiến