xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Khuyến cáo lịch mùa vụ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 78

Để tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, chủ động mùa vụ nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, phát triển nuôi thủy sản theo hướng an toàn, bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng Thông báo khuyến cáo lịch mùa vụ nuôi thủy sản năm 2023.

- Đối với cá Tra: thả nuôi từ tháng 2 đến tháng 9 (dương lịch) với mật độ thả không quá 60 con/m2. Đối với một số địa phương có điều kiện về cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả nuôi quanh năm.

- Cá Thát lát: thời gian nuôi tốt nhất từ tháng 4 đến tháng 7 (dương lịch) với mật độ 20 - 40 con/m2

- Cá Rô đồng, cá Lóc, cá Trê: thời gian thả giống từ tháng 5 đến tháng 9 (dương lịch) với mật độ không quá 100 con/m2.

- Các loài cá nước ngọt khác (cá Chép, Trôi, Mè, Trắm, Rô phi,…): thả giống quanh năm, mật độ dưới 10 con/m2 với nhiều đối tượng, sống theo từng tầng nước, các đối tượng phụ có thể tận dụng thức ăn dư thừa của đối tượng nuôi chính.

- Lươn đồng: Khuyến khích sử dụng con giống nhân tạo để đảm bảo chất lượng, kích cỡ đồng đều. Mật độ thả 200 - 300 con/m2 (300 - 500 con/kg). Thời gian thả giống tốt nhất từ tháng 4 đến tháng 9 (dương lịch).