xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Không để tình trạng tồn đọng dự án chậm lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán tiếp tục kéo dài.

Ngày 17-09-2021 - Lượt xem: 15

Công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như: Không có trường hợp chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh có sự quan tâm hơn trong thực hiện lập báo cáo và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, từ đó số dự án tồn đọng do chậm trình phê duyệt quyết toán đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Tuy nhiên, trường hợp dự án hoàn thành chậm trình phê duyệt quyết toán vẫn còn. Chính vì vậy, ngày 05 tháng 5 năm 2021 UBND tỉnh có Công văn số 580/UBND-NCTH về việc đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, trong đó giao các chủ đầu tư còn tồn đọng hồ sơ dự án chậm lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong trường hợp để tồn đọng và để phát sinh dự án chưa quyết toán.

          Sự quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh, đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, cụ thể như: Các chủ đầu tư đã rất khẩn trương trong việc lập thủ tục trình phê duyệt quyết toán, kể cả những chủ đầu tư không có dự án tồn đọng cũng đã rất nghiêm túc thực hiện để tránh phát sinh hồ sơ tồn đọng quá hạn. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 số dự án tồn đọng được xử lý chỉ đạt 18 trên tổng số 51 dự án tồn đọng cần xử lý theo chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Việc chưa xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng có nhiều nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan như: Do hồ sơ tồn đọng quá lâu, dẫn đến có trường hợp hồ sơ bị thất lạc; việc chia tách, sáp nhập đơn vị quản lý dự án cùng với sự thay đổi nhân sự thực hiện nhiệm vụ cũng ảnh hưởng đến công tác tổng hợp hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán; ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến kết quả chưa đạt theo yêu cầu đề ra một phần đến t sự quyết tâm chưa cao của tổ chức, cá nhân thực hiện.

          Với kết quả thực hiện như đã nêu trên, ngày 06 tháng 9 năm 2021 Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1646/UBND-NCTH về việc chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong đó, ngoài việc công khai danh sách chủ đầu tư và danh mục dự án còn tồn đọng chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã phê bình nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư thực hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 580/UBND-NCTH ngày 05 tháng 5 năm 2021 để phát sinh trường hợp dự án chậm nộp báo cáo quyết toán. Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong thời gian sớm nhất. Không để tình trạng tồn đọng tiếp tục kéo dài và tránh không để phát sinh hồ sơ chậm nộp báo cáo quyết toán.

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 16
Hôm nay: 1416
Đã truy cập: 171944
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.