xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Khảo sát việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 27-09-2021 - Lượt xem: 13

Ngày 27/9/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Đặng Cao Trí, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn, đã tổ chức khảo việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Tham gia cùng đoàn, ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Quang cảnh tại buổi khảo sát

Tại các buổi làm việc với các đơn vị, ông Đặng Cao Trí, nêu mục đích của việc khảo sát lần này nhằm giúp đoàn nắm lại những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án ở các địa phương, để phục vụ thực hiện Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua khảo sát thực hiện đề án ở 2 đơn vị trên, Đoàn đánh giá UBND huyện, thành phố có sự quan tâm trong việc triển khai thực hiện Đề án như: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang trong năm 2021 trên địa bàn; xây dựng nhiều mô hình trồng trọt và nuôi thủy sản với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao; khảo sát và đánh giá tình hình HTX để củng cố và thành lập mới theo quy định; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND cấp xã triển khai, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh...

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án còn gặp khó khăn, hạn chế trong tuyên truyền, phổ biến Đề án chưa thực hiện được do kinh phí không được bố trí cho cấp huyện. Hầu hết các HTX chưa xây dựng dự án kết cấu hạ tầng và mô hình HTX phát triển toàn diện do chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh sách HTX tham gia đề án. Nguồn vốn để triển khai thực hiện Nghị quyết hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chưa đảm bảo, trong khi đó nhu cầu của người dân rất lớn; chưa có hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện hàng năm đối với các loại cây trồng, vật nuôi khác nên lúng túng trong quá trình thực hiện.  Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chỉ mới thực hiện hỗ trợ chính sách tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chưa thực hiện được do thiếu vốn và người dân không tham gia.

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Đặng Cao Trí, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với địa phương trong quá trình triển khai thự hiện Đề án. Những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, ghi nhận và phản ánh cụ thể đến Thường trực HĐND tỉnh để đưa vào phiên giải trình sắp tới để UBND tỉnh, các ngành có liên quan có giải trình làm rõ vấn đề trong thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh./.

Thế Sự


Đang online: 3
Hôm nay: 1381
Đã truy cập: 280283
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.