xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 5

Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Bản đồ số Hậu Giang thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

Quyết định ban hành Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Xây dựng và phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia do người Việt Nam làm chủ về công nghệ. Đồng thời, cơ sở dữ liệu nền tảng do nhà nước, doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm đóng góp, kiểm soát và được chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu về dữ liệu nền tảng và công nghệ nền tảng trong chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Kế hoạch yêu cầu triển khai quyết liệt “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” và “Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia”. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai Kế hoạch: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia; làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; các nền tảng số, mạng xã hội. Phát triển hệ sinh thái các dịch vụ trên nền tảng Bản đồ số quốc gia và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số mang lại trải nghiệm tốt, nhanh chóng, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dùng.

Song song đó, Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện như xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nền tảng Bản đồ số đáp ứng các tiêu chí, triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số, tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu nền tảng Bản đồ số quốc gia và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng Bản đồ số; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương quản lý và qua hệ thống truyền thanh cơ sở về việc triển khai nền tảng Bản đồ số quốc gia. Tùy theo nhu cầu quản lý, khai thác để phát huy tốt nhất vai trò của nền tảng Bản đồ số quốc gia về ứng dụng CNTT của địa phương tiến tới phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

 Lê Như

Nguồn: tttt.haugiang.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 8
Hôm nay: 1239
Đã truy cập: 694083
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.