xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 104

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH số 117.KH-UBND.pdf_20220701152834.pdf

Đang online: 8
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 708170
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.