xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Ngày 18-05-2022 - Lượt xem: 9

        Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về xây dựng chính uyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 38/KHSTNMT ngày 15/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

         Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-STNMT về chuyển đổi số năm 2022.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach chuyen doi so nam 2022-2.pdf_20220518212830.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 3323
Đã truy cập: 551853
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.