xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ DỰ GIỜ THƯỜNG XUYÊN GIẢNG VIÊN

Ngày 16-11-2021 - Lượt xem: 35

 

Sáng ngày 16/11/2021, thực hiện Kế hoạch dự giờ năm 2021 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức dự giờ thường xuyên giảng viên ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, buổi dự giờ được thực hiện tại lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 121, tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của tập thể giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở.