xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN THÔNG QUA BÀI GIẢNG MỚI

Ngày 24-10-2021 - Lượt xem: 16

 

Sáng ngày 21/10/2021, thực hiện Kế hoạch dự giờ năm 2021 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức dự giờ giảng viên Nguyễn Thanh Tâm thông qua bài giảng mới. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, buổi dự giờ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của TS. Huỳnh Thanh Hiếu, Trưởng Khoa cùng với tập thể giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở.

 

(Ảnh: Khoa Lý luận cơ sở dự giờ giảng viên Nguyễn Thanh Tâm)

Nội dung dự giờ: Bài 23. Những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về phương pháp tiến hành, giảng viên không giảng toàn bộ bài như trên lớp cho học viên, mà thuyết minh mục tiêu, phương pháp thực hiện bài giảng, trong đó tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, xác định trọng tâm bài, thời gian cho từng phần, thời gian tổ chức cho lớp thảo luận, dự kiến nội dung thảo luận; cách xử lý (phương pháp, cách giảng, ví dụ chứng minh)... nội dung cập nhật quan điểm mới từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Sau buổi dự giờ, tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tập trung góp ý, rút kinh nghiệm về nội dung bài giảng, phương pháp, phương tiện, tác phong giảng dạy của giảng viên. TS Huỳnh Thanh Hiếu nhận xét: “Giảng viên đã có sự chuẩn bị bài giảng với ý thức trách nhiệm cao, đầu tư kỹ lưỡng, bài giảng đáp ứng các yêu cầu đề ra”; đồng thời, nhấn mạnh “Giảng cương lĩnh, đường lối của Đảng phải hết sức cẩn trọng, phải đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn, khoa học, cách mạng quan điểm của Đảng; phải đảm bảo sự chắc chắn, tin tưởng tuyệt đối qua từng lời, từng câu, từng dẫn chứng cụ thể trong quá trình giảng bài”.

Trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục tổ chức dự giờ các giảng viên trong Khoa theo kế hoạch. Đây là sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, cũng là cơ hội để lãnh đạo Trường và lãnh đạo Khoa đánh giá năng lực, sở trường của giảng viên, phục vụ cho công tác phân công bài giảng phù hợp trong từng giai đoạn, yêu cầu cụ thể./.

Nguyễn Thị Ngọc Thơ


Đang online: 2
Hôm nay: 1460
Đã truy cập: 280362
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.