xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 49

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là trong tỉnh đang tập trung nguồn lực để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh mà đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Bối cảnh này đòi hỏi ngành Ngân hàng trên địa bàn phải cụ thể hóa chủ trương, định hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2022 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng với nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành trên địa bàn, đảm bảo cho hoạt động của ngành an toàn, hiệu quả.

Năm 2022, một số chỉ tiêu hoạt động ngân hàng trên địa bàn phấn đấu đạt được như: (1) Nguồn vốn huy động tăng trưởng 7% so với cuối năm 2021; (2) Dư nợ tín dụng tăng trưởng 14% so với cuối năm 2021, có thể điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế; (3) Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%; (4) Tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn phấn đấu đạt trên 40% tổng dư nợ; (6) Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 50 - 55% tổng dư nợ. Để đạt được các chỉ tiêu của ngành Ngân hàng trên địa bàn năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện như: (1) Nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ngân hàng; (2) Triển khai kịp thời các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng; (3) Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; (4) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng và phòng, chống rửa tiền; (5) Chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường an ninh, bảo mật trong hoạt động thanh toán; (6) Cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; (7) Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên tuyền.

Toàn ngành trên địa bàn thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành trên địa bàn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trong mọi hành động, phù hợp với từng thời điểm, đảm bảo hoạt động của ngành trên địa bàn an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Trí - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 2755
Đã truy cập: 474687
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.