xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Vị Thủy: Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Vĩnh Trung phát động thu gom bao gói, vỏ chai thuốc BVTV

Ngày 29-05-2020 - Lượt xem: 0

Vĩnh Trung là một xã thuần nông, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, cụ thể: diện tích đất sản xuất lúa là 2.674,95ha, diện tích đất trồng rau màu là 50,9ha và diện tích trồng cây ăn trái là 244,3ha. Cho nên, lượng thuốc BVTV sử dụng rất lớn, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh thái cũng như sức khỏe của người dân sinh sống trên địa bàn xã.