xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Châu Thành: Tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai thực hiện năm 2023

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 56

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Chi Cục thuế huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác thu ngân sách huyện năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.