xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Huyện Châu Thành: Công tác chuẩn bị trình kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2022.

Ngày 28-11-2022 - Lượt xem: 79

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, ông Bùi Hoàng Liêm – Phó chủ tịch HĐND huyện Châu Thành và các Ban Hội đồng nhân dân huyện có buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch về công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ cho kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2022 về lĩnh vực của ngành.

Quang cảnh buổi họp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Bà Trần Mỹ Nga - Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo tóm tắc về thực hiện dự toán thu, chi 2022 và công tác chuẩn bị của ngành tài chính, như sau:

Tóm tắc về thực hiện dự toán thu, chi 2022: Thu ngân sách địa phương hưởng là 510.467/366.640 triệu đồng, đạt 139,23% dự toán, dự kiến thu nội địa: 83.374/61.100 triệu đồng, đạt 136,45% so NQ NĐND huyện. Chi ngân sách đảm bảo dự toán được duyệt theo NQ HĐND huyện; chi tiết kiệm, đảm bảo đúng theo dự toán được duyệt.  Nhìn chung, trong công tác điều hành ngân sách năm 2023, tuy gặp rất nhiều khó khăn do mới phục hồi kinh tế sau đại dịch covid-19, thu ngân sách (thu nội địa), vượt dự toán tỉnh giao(dự kiến thu trên 22 tỷ đồng). Chi ngân sách đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chi theo Nghị quyết HĐND huyện.

Nhiệm vụ của ngành thông qua báo cáo, tờ trình, Nghị quyết cuối năm sau:

- Báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 của UBND huyện; báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 2022 và báo cáo tiết kiệm, phòng chống lãng phí năm 2022.

- Tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; tờ trình về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023; tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

- Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự thảo Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023; dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Sau khi nghe bà Trần Mỹ Nga báo cáo về công tác chuẩn bị của ngành tài chính, Ông Bùi Văn Liêm - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022 về lĩnh vực chuyên môn tài chính ngân sách của Phòng Tài chính – Kế hoạch và yêu cầu đơn vị khẩn trương phối họp với Văn phòng HĐND - UBND huyện hoàn chỉnh các nội dung sớm trình Thường trực UBND huyện ký gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua.

Công Quan – Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành


Đang online: 3
Hôm nay: 925
Đã truy cập: 1382795
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.