xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày 22-03-2022 - Lượt xem: 12

Thực hiện Công văn số 1358/BTNMT-TTTT ngày 17/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Ngày 18/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang có Công văn số 528/STNMT-TNBĐKH triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”), Ngày Khí tượng thế giới (chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” ), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 (chủ đề “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”) trên địa bàn tỉnh.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 theo Phụ lục đính kèm Công văn số 1358/BTNMT-TTTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin, tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng cục Khí tượng thủy văn http://tckttv.gov.vn/; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/  và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn/. Truy cập, tuyên truyền, chia sẻ Triển lãm Giờ Trái đất 2022 được thực hiện dưới hình thức trực tuyến tại http://trienlamgiotraidat.vn.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. FILE_20220317_113634_1358-btnmt-tttnmt_Signed.pdf_20220322154156.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 313
Đã truy cập: 585722
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.