xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuôc lĩnh vực lao động, xã hội về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 29-04-2022 - Lượt xem: 18

Ngày 26/4/2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuôc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ chỉ tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

          Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể đối với tiêu chí về Nghèo đa chiều”, tiêu chí về Lao động”, chỉ tiêu về Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội thuộc tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về nội dung và cách tính từng tiêu chí, chỉ tiêu như về tiêu chí về Nghèo đa chiều” thì xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi có tỷ lệ nghèo đa chiều của xã theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm bằng hoặc dưới mức chỉ tiêu theo vùng. Hay tiêu chí về Lao động” thì xã đạt chỉ tiêu Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu theo vùng...

          Riêng đối với chỉ tiêu nghèo đa chiều theo vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến công bố chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 của các địa phương vào quý II năm 2022./.

Đoàn Diễm Thì

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HD TIEU CHI NONG THON MOI.pdf_20220429073110.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 568949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.