xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Họp trao đổi các vấn đề môi trường trong Khu

Ngày 13-06-2022 - Lượt xem: 7

Thành phần tham dự gồm: Ông Võ Minh Cảnh: Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh; Ông Nguyễn Hữu Duy: Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND huyện Long Mỹ; Chủ tọa cuộc họp ông Lê Hoàng Xuyên: Giám đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, cùng dự có ông Huỳnh Văn Tài: Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Ông Lê Hoàng Xuyên, Giám đốc Ban Quản lý chủ trì cuộc họp

Tại buổi làm việc thống nhất một số nội dung: Đề xuất UBND tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước, rác thải để công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới phù hợp với các quy định về môi trường.

       Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 4
Hôm nay: 1327
Đã truy cập: 697533
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.