xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Họp góp ý nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 17-06-2022 - Lượt xem: 17

Ngày 15/6/2022, S Lao động - Thương binh Xã hội tổ chức Họp góp ý nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở: Hồng Xuân Bình, Võ Phú Cường cùng Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.