xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 12

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều hành của Luật Hỗ trợ DNNVV (thay thế cho Nghị định số 39/2021/NĐ -CP). Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 10/05/2021, Bộ Kế hoạch và Công ty tư vấn đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về DNNVV hỗ trợ. Bên cạnh đó, để hoàn thiện khung pháp lý triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong thực thi, Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính sử dụng ngân sách nhà nước vốn thường xuyên hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định định số 80/2021/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính hoàn thiện.

https://api.business.gov.vn/medias/CmsPost/8a117e25-53cd-4302-a92d-6984534a56ea.jpg

Trong khổ dự án “Thúc đẩy cải tiến và nâng cao năng lực kết nối DNNVV” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ (dự án USAID Linksme), Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Cục tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Hỗ trợ DNNVV”. rộng rãi thông tin về liên quan quy định đến công ty hỗ trợ DNNVV và lấy ý kiến ​​đối với dự thảo một số liên quan văn bản.

Tham dự Hội thảo: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và công nghệ các tỉnh thành phía Nam; Bên cạnh đó có sự tham gia của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cuộc hội thảo được tổ chức ngày 22/6/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trình bày Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Trình bày Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về hỗ trợ DNNVV; Đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) giới thiệu dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính sử dụng ngân sách nhà nước vốn chi thường xuyên để hỗ trợ DNNVV; Chuyên gia dự án USAID LinkSME trình bày Dự thảo Bộ công cụ đánh giá năng lực tham gia chuỗi giá trị của các DNNVV.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu dự họp: Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) sẽ phối hợp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước vốn chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ gửi lấy ý kiến các địa phương để tổng hợp trước khi ban hành để triển khai thực hiện theo quy định./.    

          Dương Anh Cường – Phòng Quản lý giá công sản và doanh nghiệp


Đang online: 2
Hôm nay: 1381
Đã truy cập: 697587
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.