xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội thảo công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Ngày 19-11-2021 - Lượt xem: 5

Trong lĩnh vực kế toán công cho đến hiện nay mới chỉ xây dựng và ban hành các chế độ kế toán hướng dẫn công tác kế toán tại các đơn vị kế toán cụ thể, chưa có những quy định mang tính nguyên tắc, thống nhất một cách đầy đủ, đồng bộ theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc ban hành hệ thống chuẩn mực sẽ giúp cho các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán được thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thông tin của các đơn vị chính xác, phù hợp và tin cậy hơn.

Theo đó, ngày 29/10/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, bao gồm: 

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là căn cứ ban hành hệ thống chế độ kế toán hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng loại hình đơn vị, đặc điểm tổ chức hoạt động phù hợp với các cơ chế chính sách về tài chính công và ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị kế toán công. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát các nguồn lực thuộc Nhà nước, đặc biệt là thống nhất dữ liệu của các đơn vị kế toán công.

Thanh Hải - Phòng QLNS


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 636
Đã truy cập: 268498
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.