xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc vận động  xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”

Ngày 03-02-2023 - Lượt xem: 72

 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội và hội viên, Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vị Thanh phát động hơn 11.300 hội viên và gần 12.400 hộ gia đình phụ nữ ngoài hội đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.