xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng thẩm định Công khai danh sách Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3”

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 28

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách Hội đồng thẩm định theo quy định Điều 14 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2. Quyết định TLHĐTĐ CCN Phu Huu A gd 3.pdf_20220701093830.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 949
Đã truy cập: 708328
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.