xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

Ngày 16-05-2022 - Lượt xem: 45

Ngày 13/5/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Thanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026,  tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), ông Trần Quốc Khởi Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp, kỳ họp còn có sự tham gia của 30/30 đại biểu HĐND TP Vị Thanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể thành phố và các phường, xã.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh (chuyên đề)

Tại kỳ họp đại diện UBND thành phố thông qua các tờ trình về việc xin điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó xin điều chỉnh chỉ tiêu hộ dân tham gia bảo hiểm y tế từ 91,98% tăng lên 92,81%, tăng 0,83% so với kế hoạch đầu năm. Tờ trình đề nghị thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 lần 1, trình HĐND xem xét cho ý kiến bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 lần 2, với số tiền trên 35 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh bổ sung cho thành phố trên 33 tỷ đồng, nguồn thu vượt cân đối ngân sách năm 2021 của thành phố hơn 2 tỷ đồng. Tờ trình đề nghị thông qua bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 lần 1 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 với số tiền gần 40 tỷ đồng. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình  nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP Vị Thanh với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, địa điểm thực hiện công trình phường I, thời gian thực hiện 2022 – 2023 và Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa Nhà Khách Thành ủy Vị Thanh với vốn đầu tư 1 tỷ 800 triệu đồng, thời gian thực hiện 2022 – 2022, địa điểm thực hiện công trình phường I TP Vị Thannh.