xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 8

Sáng ngày 23/6/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Vị Thanh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trình tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thành phố, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đặng Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi thẩm tra

Tại Kỳ họp này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra 05 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2); điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2) trên địa bàn thành phố.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu tham dự thống nhất với dự thảo báo cáo của Ban và đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội bổ sung thêm những nhận định, đánh giá những tồn tại, hạn chế qua hoạt động khảo sát, giám sát của Ban trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, ông Đặng Trí Thức - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và thành viên của Ban để chỉnh sửa báo cáo đầy đủ, hoàn thiện, trình kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh theo đúng quy định.

HĐND thành phố Vị Thanh.


Đang online: 1
Hôm nay: 86
Đã truy cập: 699264
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.