xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2022

Ngày 21-05-2022 - Lượt xem: 32

Ngày 20/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố họp thông qua Kế hoạch dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự phiên họp có Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, cùng các ngành chức năng thành phố có liên quan. Ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.