xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 17-05-2022 - Lượt xem: 5

CV 746

ATTU4Q49

NQTW - 06.signed

HD 45 BTGTW


Đang online: 7
Hôm nay: 1626
Đã truy cập: 565271
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.