xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 31-03-2022 - Lượt xem: 15

1.  Chuong trinh HN BCH ĐB  tinh lan thu 8

2. BC quy 1-2022 (Sửa Chiều 30.3)

2.1.PHU LUC quy I - 2022

2.2. Ctrinh cong tac quy II-2022

3. BC Nghị quyết số 09

5. BC TONG KET CHI THI SO 05


Đang online: 1
Hôm nay: 1008
Đã truy cập: 572480
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.