xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật năm 2023

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 41

Ngọc Liệt

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Thi đua khen thưởng. Hội nghị có sự tham gia của hơn 65 đại biểu.