xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị triển khai các văn bản Luật

Ngày 03-06-2022 - Lượt xem: 11

Ngày 02/6/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị triển các văn bản Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại các kỳ họp.

Tham dự Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể, Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các ban, sở, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan Báo, Đài tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Văn phòng UBND, Công an và Hội Luật gia cấp huyện.