xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” tháng 7 năm 2022

Ngày 07-07-2022 - Lượt xem: 34

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 29/01/2021 của Sở Tài chính về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021, ngày 07/7/2022 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” tháng 7 năm 2022 cho  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.