xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021 triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022

Ngày 25-01-2022 - Lượt xem: 55

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Hậu Giang; Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

 

 

          Trong năm 2021, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 3.689.267.000 đồng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng mô hình “Điểm thông tin - Kết nối”, thành lập “Tổ tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covid-19” tại 06 xã, phường. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 06 mô hình mới, 03 mô hình nhân rộng, 04 mô hình đoàn kết sáng tạo. Trong năm, đã vận động tiền mặt quỹ vì người nghèo và An sinh xã hội được 1,45 tỷ đồng/1 tỷ đồng (đạt 103,57%); hiện vật quy tiền 6.000.0000.000/ 1.000.000.000 đồng, đạt 600%; Chương trình an sinh xã hội được 8.700.000.000/2.000.000.000 đồng, đạt 435%. Bao gồm vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, bơm cát và ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, lát gạch vỉa hè, chỉnh trang đô thị, xây cầu, làm lộ giao thông nông thôn…. Bằng các nguồn vận động, đã tổ chức xây dựng 39 căn nhà “Nhà tình thương”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm nghĩa tình”, trao tặng cho hộ nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tình thương, đạt 108,33 % KH.

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động giữa mặt trận của các tổ chức thành viên và các ngành. Tăng cường các nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội. Vận động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Yến Linh


Đang online: 1
Hôm nay: 249
Đã truy cập: 480874
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.