xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Ngày 07-07-2022 - Lượt xem: 51

Sáng ngày 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Dự tại điểm cầu thành phố Ngã Bảy có ông Nguyễn Huỳnh Đức- Bí thư Thành ủy Ngã Bảy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ thành phố Ngã Bảy; các đồng chí Trưởng, phó ngành thuộc thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy và các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND xã, phường.

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên (tăng 16.100 đảng viên so với 10 năm trước), trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị xử lý hơn 2.000 văn bản pháp luật có sơ hở, bất cập. Nhìn lại chặng đường 10 năm kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận.

 

 

Đối với thành phố Ngã Bảy, công tác phòng chống tham nhũng cũng được thành phố quan tâm và chỉ đạo thường xuyên. Qua kiểm tra, giám sát về hoạt động phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, thành phố chưa phát hiện vụ việc tham nhũng cũng như chưa có trường hợp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến hành vi tham nhũng. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động trong quản lý tài chính ngân sách và tham gia mua sắm tài sản công tập trung, trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư, đấu thầu, các khoản đóng góp của nhân dân; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định về định mức tiêu chuẩn trong chi tiêu hành chính trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ công vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Nghị định số 59/2019 của Chính phủ.

 

 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, UBND thành phố đề ra các giải pháp như: Chú trọng công tác truyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa về tiết kiệm, không tham nhũng trong đối ngủ cán bộ, công chức, viên chức; gắn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản. tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Bảo Toàn - Quốc Trung


Đang online: 2
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 668390
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.