xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 21-04-2022 - Lượt xem: 13

152HN

153HN

154HN

155HN


Đang online: 1
Hôm nay: 1060
Đã truy cập: 572532
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.