xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Ngã Bảy

Ngày 26-06-2022 - Lượt xem: 6

Chiều ngày 20/6, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Ngã Bảy, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, được nghe Ủy ban hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Ngã Bảy thông qua dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Cho thấy những kết quả nổi trội như: Phong trào “tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Ngã Bảy yêu nước, bản lĩnh, đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Kết quả tổ chức được 102 cuộc tuyên truyền, 158 tin tốt và câu chuyện đẹp được chia sẽ, qua đó thu hút hơn 6.121 lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức thành công Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân, qua đó đưa 279 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 100% thanh niên viết đơn tình nguyện.  Về Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức hoạt động tư vận việc làm cho hội viên, thanh niên. Kết quả đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 9.400 hội viên thanh niên, có 2.650 hội viên thanh niên có việc làm ổn định; quản lý vốn vay, ủy thác do đoàn thanh niên quản lý, tổng cộng có 13 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có 515 hộ. Tổng dư nợ 16,4 tỷ đồng.

 

 

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên: thành lập 05 Chi hội thanh niên, có 08 Chi hội doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 69 thành viên; tổ chức 12 hoạt động thể dục thể thao thu hút 440 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hiện tại thành phố có 08 cơ sở Hội ở 06 xã, phường và 02 điểm trường với tổng số 3.931 hội viên.

Qua kết quả đạt được, Ủy ban hội thành phố Ngã Bảy cũng đã chỉ ra được những tồn tại và hạn chế như: các mặt công tác có bước chuyển biến nhưng chưa thật sự rộng khắp, nhiều nội dung công tác chậm được triển khai; hoạt động của một số đơn vị chưa thật sự sôi nổi, công tác tham mưu với cấp ủy chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân là do một số đơn vị chưa chủ động và sáng tạo trong công tác triển khai, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban Hội cấp trên; cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Hội còn thiếu, chưa được giải quyết kịp thời; một số cơ sở Hội chưa biết khai thác các mô hình có hiệu quả, thế mạnh tại địa phương, đơn vị để nhân rộng và chỉ đạo xây dựng mô hình mới. Qua đó, Ủy ban hội thành phố Ngã Bảy cũng đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ.

Quốc Trung


Đang online: 5
Hôm nay: 1302
Đã truy cập: 697508
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.