xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Ngày 31-12-2021 - Lượt xem: 28

 

Sáng ngày 31/12/2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự có Ban lãnh đạo; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị được đánh giá là "diễn đàn mở” để các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện tốt môi trường làm việc, từ đó, tạo thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết ngành năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022; Báo cáo hoạt động công đoàn 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan, trong đó có kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu và quản lý tài sản năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nhiều lượt ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng phòng, ban trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra năm 2021 và kiến nghị đối với lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, trong đó tập trung đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022; giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022,…. Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.