xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 16

Mỹ Anh

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 24/10/2022 về việc thực hiện tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo Kế hoạch Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm) đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS gồm các nội dung:

- Truyền thông về TGPL: Tổ chức 13/56 đợt truyền thông về TGPL đến các xã vùng đồng bào DTTS (xã Xà Phiên; xã Lương Nghĩa của huyện Long Mỹ và xã Vị Tân; xã Hỏa Lựu của thành phố Vị Thanh) để truyền thông trực tiếp cho người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận nhu cầu TGPL.

- Tập huấn về kỹ năng thực hiện TGPL: Trung tâm đã tổ chức 01 cuộc tập huấn về TGPL cho người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người thực hiện TGPL và cán bộ các cơ quan liên quan.

- Hội nghị truyên thông về TGPL: Thực hiện 04 cuộc Hội nghị truyền thông về TGPL cho người người nghèo và vùng nông thôn mới (tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

  
(Quang cảnh Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý)

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật TGPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Bình đẳng giới và các chính sách pháp luật ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số, thu hút gần 600 đại biểu tham dự. Đồng thời, cấp phát gần 1200 tờ gấp pháp luật cho các đại biểu.

Qua  Hội nghị truyền thông về TGPL đã giúp cho Trưởng ấp, người uy tín trong cộng đồng, cán bộ cở sở và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động trợ giúp pháp lý có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò trách nhiệm, thực sự làm cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, nhằm góp phần phấn đấu thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.


Đang online: 2
Hôm nay: 4651
Đã truy cập: 1671139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.