xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

Ngày 17-05-2022 - Lượt xem: 2

Tên sách: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 - 1938)

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung chủ biên; PGS.TS. Hồ Tố Lương, PGS.TS. Trần Minh Trường

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

                                                    Xem chi tiết!


Đang online: 4
Hôm nay: 1654
Đã truy cập: 565299
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.