xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu Quốc gia về dân cư

Ngày 19-01-2022 - Lượt xem: 0

Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai một số nội dung theo kết luận Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

https://tttt.haugiang.gov.vn/media/164656/image001.png

 
  https://tttt.haugiang.gov.vn/media/164656/image001.png

Hậu Giang phấn đấu 100% số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về tiêm chủng là số liệu được trích xuất từ Nền tảng quản lý tiêm chủng

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đối soát thông tin của người dân Hậu Giang đã thực hiện tiêm chủng, đang lưu trong cơ sở dữ liệu của Nền tảng quản lý tiêm chủng với thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư của tỉnh Hậu Giang, để đảm bảo thông tin của người dân Hậu Giang đã thực hiện tiêm chủng là chính xác, tương ứng với thông tin đã lưu trong cơ sở dữ liệu dân cư của tỉnh Hậu Giang. Sau đó thực hiện đồng bộ, tích hợp dữ liệu các mũi tiêm của từng người dân để đảm bảo thông tin về các mũi tiêm của từng người dân là chính xác.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng Nền tảng tiêm chủng, các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ (khi cần thiết). Chủ động phối hợp và huy động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thiết bị, đường truyền để đảm bảo hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ tiêm chủng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan rà soát, triển khai thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế, với các nội dung

như: Xác minh thông tin người dân đăng ký tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng, nhập dữ liệu tiêm chủng vào Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, ký số xác nhận dữ liệu kết quả tiêm chủng. Tổ chức triển khai, xử lý kịp thời phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo các phản ánh được xử lý trong tối đa 48 giờ kể từ khi có phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng.

 

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiết phải cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn về việc cài đặt, sử dụng các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-Covid để quản lý, hiển thị thông tin tiêm chủng của người dân.

Hậu Giang phấn đấu 100% các cơ sở tiêm chủng sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng để nhập, quản lý dữ liệu tiêm chủng; 100% chứng nhận tiêm chủng được in từ Nền tảng quản lý tiêm chủng; 100% số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về tiêm chủng là số liệu được trích xuất từ Nền tảng quản lý tiêm chủng; thông tin về các mũi tiêm của người dân được hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử của người dân ngay sau thực hiện tiêm, trước khi rời điểm tiêm./.

 

Trường Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 1817
Đã truy cập: 487856
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.